SWEA South Florida

Medlemskap

Årsavgift $55

Förnya med Paypal eller skicka en check till Hanna.
Ny medlemsansökan & ändringar kan fyllas i nedan.

SWEA South Florida 2018

BETALA MED CHECK?
“SWEA South Florida”, c/o Hanna Liljebäck, 1125 NW 107th Terrace, Plantation FL 33322

Frågor? Kontakta Medlemsansvarig 2018 – Inger Eng sweasouthflorida @ live dot com

Medlemskap (“Under 25” $27.50)

Medlemskap (“Porto” $27.50 – Medlem i Annan SWEA)

Medlemsboken 2018 –
SWEA South Floridas Medlemsbok kommer tryckas i slutet av mars.
Du måste ha betalt din årsavgift senast 15 MARS 2018 för att komma med i boken.

Total
$0.00

Ansökan om medlemskap i SWEA South Florida

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER