SWEA South Florida

Brännboll 2021

Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar via email! Join us on Sunday, April 18th, for a traditional game of Fireball (aka brännboll). Team up with your colleagues, friends, or family and prepare for a day filled with “helvarv” (home runs) and “enhandslyror” (one-hand catches). Register as a team or an individual player. Because of the […]

Continue Reading
SWEABladet höst 2020

SWEABladet South Florida höst 2020

Välkommen att läsa vår tidning SWEABladet Tidningen ges ut två gånger per år. Vi hoppas att tidningen kommer att ge er medlemmar glädje, igenkänning och inspiration och samtidigt sporra fler kvinnor att gå med i SWEA. I tidningen presenterar vi artiklar skrivna av våra medlemmar, presenterar SWEA South Floridas medlemmar närmare, sätter ihop bildcollage från […]

Continue Reading
Viktoria Riley

Ordförandens rader

Jag gick med i SWEA South Florida 2005 då jag jobbade på Ritz Carlton i Orlando för att hålla kontakten med andra svenskor och för att vara med på festerna!

Continue Reading

Välkommen till SWEA South Florida

Varmt välkommen till SWEA South Floridas webbsida! Här kan du hitta mer information om vår ideella förening som är öppen för svenska och svensktalande kvinnor boende i South Florida hela eller delar av året. Vi träffas regelbundet på olika event såsom luncher, middagar, och arrangerar årliga fester tillsammans med andra svenska organisationer i södra Florida. […]

Continue Reading
Ft Lauderdale Beach

Gå med i SWEA South Florida idag

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och har som syfte att främja det svenska språket och sprida svensk kultur och tradition. Vi är en världsomspännande organisation med c7000 medlemmar i 74 lokala avdelningar på 5 kontinenter.

Continue Reading
sommarfest 2020

Sommarfesten 2020 är tyvärr inställd!

På grund av den rådande coronapandemin med “Stay at Home” föreskrifter i Florida, är Sommarfesten 2020 tyvärr inställd. Vi ser fram emot att återuppta denna populära årliga tradition nästa sommar!

Continue Reading